29374E Gordon Gee WVU Magizne Spring 2014 12 Points WVU - wvuphotos