30642 - childhood black & white - talk by miriam katin - wvuphotos