301628 thompkins rachel smith-lever symposium 2014 - wvuphotos