26053 Stephen Ballant and Cynthia Baniak Portraits - wvuphotos