25773 Mountainlair toy mountain, MaGrath - wvuphotos